Veiklos ataskaitos: 2020 m. , 2019 m. , 2018 m., 2017 m., 2016 m., 2015 m., 2014 m., 2013 m., 2012 m., 2011 m..

Veiklos rodiklių ataskaita:  2019 m. , 2018 m.

Paciento pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis: 2018 m. – 0,93