Menu Close

Susitikimai įstaigoje

Įstaigos darbuotojų susitikimai su asmenimis, turinčiais privačių interesų, neplanuojami.

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA