Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasis:

  • Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymu;
  • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97;
  • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

Metinio pirkimų plano suvestinė

Pirkimų sąrašai : 

Viešųjų pirkimų ataskaitos:
viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos
įvykdytų, nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitos
pirkimų ataskaita

Pirkimų archyvas