Menu Close

Viešieji pirkimai

Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasis šiais teisės aktais:

  • LR Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 pakeitimo įstatymas;
  • Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas, patvirtintas Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97;
  • VšĮ Dainų PSPC pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas;
  • Kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus.

Viešųjų pirkimų stebėsenos rodikliai 2018-2021 m. (atnaujinta 2021-10-07)

2021 m. viešųjų pirkimų planas
2020 m. viešųjų pirkimų planas
2019 m. pirkimų plano papildymas (2019-05-29)
2019 m. pirkimų planas (2019-01-02)

Metinio pirkimų plano suvestinė

Pirkimų sąrašai : 

Viešųjų pirkimų ataskaitos:
viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos
įvykdytų, nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitos
pirkimų ataskaita

Pirkimų archyvas