Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Metinio pirkimų plano suvestinė

Pirkimų sąrašai : 

Sudarytos sutartys:
2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010

Viešųjų pirkimų ataskaitos:
viešųjų pirkimų procedūrų ataskaitos
įvykdytų, nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitos
pirkimų ataskaita

Pirkimų archyvas