Menu Close

Pranešimai apie korupciją

PRANEŠKITE APIE GALIMĄ KORUPCIJĄ

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro administracija yra suinteresuota, kad įstaigoje nebūtų korupcijos apraiškų (kyšininkavimo, papirkimo, piktnaudžiavimo tarnybine, padėtimi, tarnybos pareigų neatlikimo ir kitų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti, užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą), todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio pobūdžio veika, kviečia netylėti, o apie tai pranešti.

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

VšĮ Dainų PSPC, siekdama gerinti teikiamų paslaugų kokybę, įgyvendina korupcijos prevencijos priemones. „Pranešimai apie korupciją“ skirta informuoti apie galimai neskaidrų VšĮ Dainų PSPC darbuotojų elgesį, įtariamus sukčiavimo ir korupcijos atvejus, viešųjų ir privačių interesų derinimo pažeidimus.

Pranešimus apie galimą korupciją ir neskaidrų VšĮ Dainų PSPC darbuotojų elgesį gauna ir jų nagrinėjimą organizuoja VšĮ Dainų PSPC direktorius arba Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkas.

Pranešimas gali būti ir anoniminis.

Pranešėjui nurodžius savo asmens duomenis (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto ar kitas adresas) atsakingas už pranešimo nagrinėjimą VšĮ Dainų PSPC darbuotojas per 20 darbo dienų informuos pranešėją apie pateiktos informacijos patikrinimo rezultatus ir, prireikus, apie pradėtas taikyti priemones siekiant sumažinti korupcijos ir sukčiavimo pasireiškimo tikimybę.

Su pranešėjo autoryste susijusi informacija bus saugoma ir neviešinama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Apie įtariamus korupcijos atvejus taip pat galite pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai tam skirtoje interneto svetainėje.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė.