Stebėtojų taryba :

 • Ilona Sungailienė, visuomenės atstovas
 • Gražina Cikanavičienė, Šiaulių m. savivaldybės atstovė
 • Viktorija Palčiauskienė, Šiaulių m. savivaldybės atstovė
 • Birutė Marija Paplauskienė, įstaigos darbuotojų visuotinio susirinkimo paskirta atstovė.

Gydymo taryba :

 • A. Koncienė, direktorė – pirmininkė
 • D. Kaušaitė, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoja
 • E. Nekrašienė, gydytoja psichiatrė
 • A. Kazlauskienė, šeimos gydytoja

Slaugos taryba :

 • I. Prichockienė, slaugos administratorė – pirmininkė
 • R. Deveikienė, odontologo padėjėja
 • D. Staškuvienė, bendruomenės slaugytoja
 • R. Kozlovienė, bendrosios praktikos slaugytoja

Korupcijos prevencijos komisija :

 • V. Venckienė – pirmininkė
 • A. Kazlauskienė
 • I. Prichockienė

Medicinos etikos komisija :

 • E. Nekrašienė, gydytoja psichiatrė – pirmininkė
 • I. Balsienė, šeimos gydytoja
 • A. Misiūnaitė, šeimos gydytoja
 • R. Račkauskienė, gydytoja psichiatrė
 • I. Vasinauskaitė, visuomenės atstovė
 • V. Damulevičius, visuomenės atstovas

Medicinos audito grupė :

 • B. Baldauskaitė, šeimos gydytoja – grupės vadovė
 • R. Globienė, šeimos gydytoja
 • A. Norkuvienė, šeimos gydytoja

Gydytojų konsultacinė komisija :

 • B. M. Paplauskienė, gydytoja – pirmininkė
 • G. Sadauskaitė, gydytoja – pavaduotoja
 • A. Jaruševičius, vidaus ligų gydytojas
 • A. Norkuvienė, šeimos gydytoja
 • D. Kaušaitė, FMR gydytoja
 • R. Globienė, šeimos gydytoja (nesant GKK nariui)

Psichikos sveikatos centro Gydytojų konsultacinė komisija :

 • E. Nekrašienė, gydytoja psichiatrė – pirmininkė
 • R. Ališauskienė, gydytoja psichiatrė
 • J. Paluckienė, gydytoja psichiatrė