Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Dainų PSPC) prioritetas yra nepriekaištingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Dainų PSPC gydytojai ir visas medicinos personalas visuomet suteiks Jums medicinos priežiūros paslaugas – ligų prevencijos iki tikslios diagnostikos, efektyvaus gydymo, kokybiškos reabilitacijos.

Mes užtikriname Jūsų privatumą, informacijos konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą bei nuolatinį dėmesį. Asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių mes laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis, rasite apačioje.

Pateikę prašymą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinę savo tapatybę Jūs turite teisę įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises. Užpildykite prašymą.

Jeigu turite klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, prašome susisiekite su VšĮ Dainų PSPC duomenų apsaugos pareigūnu UAB „Duomenų apsaugos profesionalai,“ kontaktinis asmuo – Simona Vaitkevičiūtė, tel. 8 68577024, el. paštas duomenu.apsauga@dainupspc.lt

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (ESPBI) informacinės sistemos dokumentai