Menu Close

Asmens duomenų apsauga

Viešosios įstaigos Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Dainų PSPC) prioritetas yra nepriekaištingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Dainų PSPC gydytojai ir visas medicinos personalas visuomet suteiks Jums medicinos priežiūros paslaugas – ligų prevencijos iki tikslios diagnostikos, efektyvaus gydymo, kokybiškos reabilitacijos.

Mes užtikriname Jūsų privatumą, informacijos konfidencialumą ir asmens duomenų apsaugą bei nuolatinį dėmesį. Asmens duomenų tvarkymo taisykles, kurių mes laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis, rasite apačioje.

Pateikę prašymą ir teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinę savo tapatybę Jūs turite teisę įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teises. Užpildykite prašymą.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas pagal sutartį vykdo UAB „SDG“, adresas Draugystės g. 8E, LT-51264, Kaunas, tel. +370 800 00228, el. paštas duomenu.apsauga@dainupspc.lt

Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros (ESPBI) informacinės sistemos dokumentai

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA