VšĮ Dainų PSPC naudoja šias informacines sistemas:

  • POLIS – medicininė informacinė sistema,
  • “Būtent” – buhalterinės apskaitos sistema,
  • www.sergu.lt – interneto portalas išankstinei registracijai pas gydytojus.

VšĮ Dainų PSPC internetui pasiekti naudoja šviesolaidžio ryšį 200/200 Mbps su neribojamu duomenų kiekiu.

2016 metų gale buvo įsigytas naujas serveris, kuriame, pritaikius virtualizavimą :

  • buvo perkelta buhalterinės apskaitos sistema iš seno serverio,
  • perkelta dokumentų saugykla,
  • įdiegtas visų kompiuterių antivirusinių programų centrinis valdymas ir stebėjimas.

2017 metų pirmoje pusėje, po išsamios rinkos analizės, viešo pirkimo būdu, buvo įsigyta POLIS informacinė sistema (IS) elektroninės sveikatos diegimui.

2017 metų viduryje IS POLIS sėkmingai buvo įdiegta naujajame serveryje.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio IS POLIS intensyviai pradėta naudoti registratūroje. Informacinė sistema leido atsisakyti rankinio formų ir žurnalų pildymo, pasibaigusių formų paieškos kartotekoje.

Po individualių medicinos personalo apmokymų 2017 metų lapkričio mėnesį POLIS IS pradėta naudoti gydytojų kabinetuose.

2017 m. gruodį atsisakyta ambulatorinių apsilankymų apskaitos lapo spausdinimo.

Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. kovo mėn. vyko intensyvus IS POLIS įteisinimo procesas su Valstybine duomenų inspekcija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, kitomis institucijomis.

Nuo 2018 m. kovo mėn. pradėti išrašinėti elektroniniai receptai, elektroniniai mirties liudijimai (statistinė lentelė apačioje).

2018 m. balandžio mėn. įstaiga intensyviai ruošėsi antros kompiuterizuotos darbo vietos įrengimui šeimos gydytojo kabinete, buvo išplėstas kompiuterių tinklas.

2018 m. įsigytas skaitmeninis rentgeno aparatas, jo vaizdai tvarkomi kompiuterių pagalba, atsisakyta kenksmingo sveikatai nuotraukų ryškinimo proceso.

2018 m. birželio mėn. visi gydytojų kabinetai aprūpinti antra kompiuterizuota darbo vieta.

2018 m. rugsėjo mėn. pradėti naudoti elektroniniai apsilankymo talonai. Įdiegtas ryšys su išankstinės pacientų registracijos portalu “sergu.lt”. Registruojantis “sergu.lt” Polis sistemoje registracija ir registracijos patvirtinimas atliekami automatiškai.

2018 m. spalio mėn. suderintas ryšio kanalas su VĮ Registrų centras medicininių vaizdų (rentgeno nuotraukų) perdavimui į bendrą Lietuvos informacinę sistemą MedVAIS. Pradėti perdavinėti vaizdai (ne automatiniu būdu).

2018 m. lapkričio mėn. suderintas automatinis skaitmeninio rentgeno vaizdų perdavimas į nacionalinę MedVAIS sistemą. Rentgenologui aprašius išsaugotą rentgeno vaizdą, jį analizuoti gali visi Lietuvos gydytojai. Padidinta interneto greitaveika iki 200 Mbps tiek parsiuntimo, tiek išsiuntimo kryptimi.

Statistika

Elektroninis dokumentas 2018

08

2018

09

2018

10

2018

11

2018

12

2019

01

2019

02

2019

03

2019

04

2019

05

2019

06

2019

07

2019

08

2019

09

E025 – apsilankymo forma 2424 2445 3390 3375 3249 4344 3960 4520 4792 5115 4930 5149 4824 4544
E027 – siuntimas 59 99 106 147 135 227 186 297 343 247 389 336 218  138
F027-1/a – vaiko sveikatos pažymėjimas. Gydytojas 47 34 5 1 1 34 392 1001 1199 1857 1281 494
F027-1/a – vaiko sveikatos pažymėjimas. Odontologas 11 7 169 1013 786 1203 1184  711
E083-1 – vairuotojo patikrinimas 201 190 178 154 145 211 164 229 198 207 176 223 243  195
E106 – mirties liudijimas 8 2 4 2 6 13 11 4 7 6 10  1
E-Receptas (medicinos priemonės) 115 112 144 186 148 185 213 254 231 309 277 343 266  289
E-Receptas (vaistai) 3575 3474 4634 4956 4412 5573 5170 6323 6380 7691 7483 7473 6670 6871
Suma 6 421 6 373 8 459 8 823 8 092 10 540 9 699 11 677 12 516 15 587 15 247 16 590 14 696  13 243