VšĮ Dainų PSPC naudoja šias informacines sistemas:

  • POLIS – medicininė informacinė sistema,
  • “Būtent” – buhalterinės apskaitos sistema,
  • www.sergu.lt – interneto portalas išankstinei registracijai pas gydytojus.

VšĮ Dainų PSPC internetui pasiekti naudoja šviesolaidžio ryšį 200/200 Mbps su neribojamu duomenų kiekiu.

2016 metų gale buvo įsigytas naujas serveris, kuriame, pritaikius virtualizavimą :

  • buvo perkelta buhalterinės apskaitos sistema iš seno serverio,
  • perkelta dokumentų saugykla,
  • įdiegtas visų kompiuterių antivirusinių programų centrinis valdymas ir stebėjimas.

2017 metų pirmoje pusėje, po išsamios rinkos analizės, viešo pirkimo būdu, buvo įsigyta POLIS informacinė sistema (IS) elektroninės sveikatos diegimui.

2017 metų viduryje IS POLIS sėkmingai buvo įdiegta naujajame serveryje.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio IS POLIS intensyviai pradėta naudoti registratūroje. Informacinė sistema leido atsisakyti rankinio formų ir žurnalų pildymo, pasibaigusių formų paieškos kartotekoje.

Po individualių medicinos personalo apmokymų 2017 metų lapkričio mėnesį POLIS IS pradėta naudoti gydytojų kabinetuose.

2017 m. gruodį atsisakyta ambulatorinių apsilankymų apskaitos lapo spausdinimo.

Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. kovo mėn. vyko intensyvus IS POLIS įteisinimo procesas su Valstybine duomenų inspekcija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, kitomis institucijomis.

Nuo 2018 m. kovo mėn. pradėti išrašinėti elektroniniai receptai, elektroniniai mirties liudijimai (statistinė lentelė apačioje).

Įstaiga intensyviai ruošiasi antros kompiuterizuotos darbo vietos parengimui šeimos gydytojo kabinete, išplėsta kompiuterių tinklo įranga.

2018 m. įsigytas skaitmeninis rentgeno aparatas, jo vaizdai tvarkomi kompiuterių pagalba, atsisakyta kenksmingo sveikatai nuotraukų ryškinimo proceso.

2018 m. birželio mėn. visi gydytojų kabinetai aprūpinti antra kompiuterizuota darbo vieta.

2018 m. rugsėjo mėn. pradėti naudoti elektroniniai apsilankymo talonai. Įdiegtas ryšys su išankstinės pacientų registracijos portalu “sergu.lt”. Registruojantis “sergu.lt” Polis sistemoje registracija ir registracijos patvirtinimas atliekami automatiškai.

2018 m. spalio mėn. suderintas ryšio kanalas su VĮ Registrų centras medicininių vaizdų (rentgeno nuotraukų) perdavimui į bendrą Lietuvos informacinę sistemą MedVAIS. Pradėti perdavinėti vaizdai (ne automatiniu būdu).

2018 m. lapkričio mėn. suderintas automatinis skaitmeninio rentgeno vaizdų perdavimas į nacionalinę MedVAIS sistemą. VšĮ Dainų PSPC išsaugotą rentgeno vaizdą praktiškai iš karto gali analizuoti visi Lietuvos gydytojai. Padidinta interneto greitaveika iki 200 Mbps tiek parsiuntimo, tiek išsiuntimo kryptimi.

Statistika

Elektroninis dokumentas 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11
E025 – apsilankymo forma 956 1227 1372 1995 2040 2424 2445 3390 3375
E027 – siuntimas 9 44 59 99 106 147
F027-1/a – vaiko sveikatos pažymėjimas. Gydytojas 49 76 47 34 5 1
F027-1/a – vaiko sveikatos pažymėjimas. Odontologas 2 11
E083-1 – vairuotojo patikrinimas 141 197 192 201 190 178 154
E106 – mirties liudijimas 1 2 1 2 6 8 2 4
E-Receptas (medicinos priemonės) 36 39 51 68 105 115 112 144 186
E-Receptas (vaistai) 1485 2525 2651 3054 3284 3575 3474 4634 4956
Suma 2 478 3 793 4 216 5 374 5 749 6 421 6 373 8 459 8 823