VšĮ Dainų PSPC naudoja šias informacines sistemas:

  • POLIS – medicininė informacinė sistema,
  • “Būtent” – buhalterinės apskaitos sistema,
  • www.sergu.lt – interneto portalas išankstinei registracijai pas gydytojus.

VšĮ Dainų PSPC internetui pasiekti naudoja šviesolaidžio ryšį 200/200 Mbps su neribojamu duomenų kiekiu.

2016 metų gale buvo įsigytas naujas serveris, kuriame, pritaikius virtualizavimą :

  • buvo perkelta buhalterinės apskaitos sistema iš seno serverio,
  • perkelta dokumentų saugykla,
  • įdiegtas visų kompiuterių antivirusinių programų centrinis valdymas ir stebėjimas.

2017 metų pirmoje pusėje, po išsamios rinkos analizės, viešo pirkimo būdu, buvo įsigyta POLIS informacinė sistema (IS) elektroninės sveikatos diegimui.

2017 metų viduryje IS POLIS sėkmingai buvo įdiegta naujajame serveryje.

Nuo 2017 metų rugsėjo mėnesio IS POLIS intensyviai pradėta naudoti registratūroje. Informacinė sistema leido atsisakyti rankinio formų ir žurnalų pildymo, pasibaigusių formų paieškos kartotekoje.

Po individualių medicinos personalo apmokymų 2017 metų lapkričio mėnesį POLIS IS pradėta naudoti gydytojų kabinetuose.

2017 m. gruodį atsisakyta ambulatorinių apsilankymų apskaitos lapo spausdinimo.

Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. kovo mėn. vyko intensyvus IS POLIS įteisinimo procesas su Valstybine duomenų inspekcija, Krašto apsaugos ministerija, Vidaus reikalų ministerija, kitomis institucijomis.

Nuo 2018 m. kovo mėn. pradėti išrašinėti elektroniniai receptai, elektroniniai mirties liudijimai (statistinė lentelė apačioje).

2018 m. balandžio mėn. įstaiga intensyviai ruošėsi antros kompiuterizuotos darbo vietos įrengimui šeimos gydytojo kabinete, buvo išplėstas kompiuterių tinklas.

2018 m. įsigytas skaitmeninis rentgeno aparatas, jo vaizdai tvarkomi kompiuterių pagalba, atsisakyta kenksmingo sveikatai nuotraukų ryškinimo proceso.

2018 m. birželio mėn. visi gydytojų kabinetai aprūpinti antra kompiuterizuota darbo vieta.

2018 m. rugsėjo mėn. pradėti naudoti elektroniniai apsilankymo talonai. Įdiegtas ryšys su išankstinės pacientų registracijos portalu “sergu.lt”. Registruojantis “sergu.lt” Polis sistemoje registracija ir registracijos patvirtinimas atliekami automatiškai.

2018 m. spalio mėn. suderintas ryšio kanalas su VĮ Registrų centras medicininių vaizdų (rentgeno nuotraukų) perdavimui į bendrą Lietuvos informacinę sistemą MedVAIS. Pradėti perdavinėti vaizdai (ne automatiniu būdu).

2018 m. lapkričio mėn. suderintas automatinis skaitmeninio rentgeno vaizdų perdavimas į nacionalinę MedVAIS sistemą. Rentgenologui aprašius išsaugotą rentgeno vaizdą, jį analizuoti gali visi Lietuvos gydytojai. Padidinta interneto greitaveika iki 200 Mbps tiek parsiuntimo, tiek išsiuntimo kryptimi.

Statistika

Elektroninis dokumentas 2019

05

2019

06

2019

07

2019

08

2019

09

2019

10

2019

11

2019

12

2020

01

2020

02

2020

03

2020

04

E025 – apsilankymo forma 5115 4930 5149 4824 4544 6710 6785 6155 8166 8413 18766 11965
E027 – siuntimas 247 389 336 218  138  532  648  465 1048 1197 1097 3141
F027-1/a – vaiko sveikatos pažymėjimas. Gydytojas 1001 1199 1857 1281 494  81  29  17 18 11 12 958
F027-1/a – vaiko sveikatos pažymėjimas. Odontologas 1013 786 1203 1184  711  87  31  12 25 9 3 74
E083-1 – vairuotojo patikrinimas 207 176 223 243  195  186  148  109 160 117 68 214
E106 – mirties liudijimas 4 7 6 10  1  2  1  2 6 5 14 20
E-Receptas (medicinos priemonės) 309 277 343 266  289  341  324  323 404 314 868 465
E-Receptas (vaistai) 7691 7483 7473 6670 6871  9143  9123  8425 9617 8503 26833 14119
Suma 15 587 15 247 16 590 14 696  13 243  17 082  17 089  15 508 19 444 18 569 47 661 30 965