Menu Close

Gydytojo pasirinkimas

Prisirašymas prie VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomas šiais būdais:

  1. Ne karantino metu atvykęs į įstaigą ir pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  2. info@dainupspc.lt elektroniniu paštu pateikęs formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
  3. paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikdamas asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. info@dainupspc.lt elektroniniu paštu pateikdamas pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis būdas galimas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo šios tvarkos 1-3 punktuose nurodytais būdais. Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykęs, paštu ar per pasiuntinį) VšĮ Dainų PSPC.

Forma 025-025-1/a – Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

  • VšĮ Dainų PSPC neteikia elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos.
  • Prisirašymas prie VšĮ Dainų PSPC įstaigos registratūrose karantino metu nevykdomas.
  • Prašymai pakeisti šeimos / vidaus / vaikų ligų gydytoją karantino metu nepriimami.