Menu Close

Gydytojo pasirinkimas

Gerb. Pacientai,

Prisirašymas prie VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro vykdomas šiais būdais:

  • atvykus į įstaigos statistikos 7 kab., darbo dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.,  nuo 16.00 iki 20.00 val. prirašymas pas šeimos gydytoją atliekamas Registratūroje, 1-asis langelis. Asmuo su savimi  turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • info@dainupspc.lt elektroniniu paštu pateikus formą Nr. 025-025-1/a, pasirašytą elektroniniu kvalifikuotu parašu;
  • paštu arba per pasiuntinį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • info@dainupspc.lt elektroniniu paštu pateikiant pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-025-1/a ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Šis būdas galimas tik tuo atveju, jei šalyje ar savivaldybėje, kurioje gyvena asmuo, paskelbta ekstremalioji situacija ar karantinas ir asmuo negali pateikti prašymo šios tvarkos 1-3 punktuose nurodytais būdais. Asmuo formos Nr. 025-025-1/a originalą per 30 kalendorinių dienų (bet ne anksčiau kaip pasibaigus ekstremaliajai situacijai ar karantinui) turi pateikti (tiesiogiai atvykus į įstaigą, paštu ar per pasiuntinį) VšĮ Dainų PSPC.
  • Gydytojui išėjus tikslinių atostogų ar nutraukus darbo sutartį, pagal galiojančią tvarką, iki pirmojo Paciento apsilankymo įstaigoje yra paskiriamas kitas gydytojas. Vėliau, Pacientas gali savarankiškai spręsti ar tęsti lankymąsi pas jam paskirtą specialistą ar pasirinkti kitą pageidaujamą specialistą. Prašymai dėl kito gydytojo paskyrimo priimami aukščiau nurodyta tvarka.  

Gyventojų prisirašymo prie Dainų PSPC tvarkos aprašas

Forma 025-025-1/a – Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

VšĮ Dainų PSPC neteikia elektroninės interaktyvios prisirašymo paslaugos.

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA