Pranas Andruskevičius

Nuo 2018-07-03 laikinai eina direktoriaus pareigas Aurika Koncienė.

VšĮ Dainų PSPC direktorius (1998 m. – 2018 m.) – Pranas Andruškevičius.

Trumpa biografija

Gimė 1950 m. liepos 1 d. Laukuvoje, Rietavo rajone.
1974 m. baigė Kauno medicinos institutą, gydytojas.
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas – Kuršėnai.
Kvalifikacija – gydytojas chirurgas.