Menu Close

Įstaigos vadovas

VšĮ Dainų PSPC direktorė Aurika Koncienė

Trumpa biografija

Gimė 1971 m. lapkričio 9 d.
Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas – Šiauliai.

1991 m. liepos 1 d. Šiaulių medicinos mokykloje įgijo medicinos sesers kvalifikaciją.
1999 m. birželio 26 d. Kauno technologijos universitete baigė verslo administravimo bakalauro studijas.
2013 m. rugsėjo 27 d. Lietuvos sveikatos mokslų universitete baigė Sveikatos priežiūros kokybės vadybos kursus.
2015 m. birželio 2 d. Mykolo Romerio universitete įgijo viešosios teisės magistro laipsnį.

Nuo 2000 m. sausio 6 d. dirbo VšĮ Dainų PSPC kadrų inspektorės pareigose.
Nuo 2008 m. kovo 31 d. keitėsi pareigos į VšĮ Dainų PSPC administratorės pareigas.
Nuo 2012 m. liepos 9 d. paskirta VšĮ Dainų PSPC direktoriaus pavaduotoja administraciniam darbui.
Nuo 2018 m. liepos 3 d. paskirta laikinai eiti VšĮ Dainų PSPC direktoriaus pareigas.
Nuo 2019 m. sausio 2 d. paskirta eiti VšĮ Dainų PSPC direktoriaus pareigas, laimėjus konkursą.

 

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA