Menu Close

Vykdomi projektai

Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste

 

Šiaulių miesto savivaldybės administracija kartu su VšĮ Šiaulių centro poliklinika ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centru  įgyvendina  projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609, finansuojamą 2014-2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projektas yra skirtas pagerinti Šiaulių miesto pirminės sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą.

Aprašymas: projekto tikslas – pagerinti VšĮ Šiaulių centro poliklinikos ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę tikslinėms gyventojų grupėms.

Projektu sprendžiamos įstaigų problemos –  vaikų dantų ėduonies paplitimas, didėjantis vyresnio amžiaus asmenų sveikatos priežiūros paslaugų poreikis, įskaitant paslaugas namuose. Esama VšĮ Dainų PSPC infrastruktūra neužtikrina aukštos teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei prieinamumo prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams: patalpoms reikalingas remontas, esama įranga ir baldai nudėvėti, seni, trūksta tam tikros įrangos.

Įgyvendinant projektą lėšos bus investuojamos į burnos ligų diagnostikai skirtos naujos odontologinės įrangos, medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą, gydytojų kabinetų aprūpinimą baldais, patalpų remontą.

Projekto biudžetas tenkantis Dainų PSPC  –  286 087,10 Eur, iš jų:

Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos – 280 528, 70 Eur,

Valstybės biudžeto ir Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto lėšos – 5558,40 Eur.

Projekto nauda. Įgyvendinus projektą bus patenkintas tikslinės grupės poreikis gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jos taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos, dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių programų, greičiau diagnozuojamos ligos ir atitinkamai sutrumpės gydymo laikas. Tikimasi, kad pritaikyta Centro infrastruktūra padidins paslaugų prieinamumą. Tokiu būdu bus prisidedama prie sergamumo mažinimo ir sveiko senėjimo.

Numatoma projekto įgyvendinimo trukmė – 2019-2021 m.

Projekto koordinatorius:
Šiaulių miesto savivaldybės Projektų valdymo skyriaus patarėja Dainora Dovidaitytė, el. paštas dainora.dovidaityte@siauliai.lt, tel. Nr. 8 41 383 424.

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA