Grynojo turto pokyčių ataskaita

4-ojo VSAFAS 1 priedas
Pinigų srautų ataskaita

5-ojo VSAFAS 2 priedas

 

Finansinės būklės
ataskaita

2 VSAFAS
2 priedas
Veiklos rezultatų
ataskaita

3 VSAFAS
2 priedas
Finansavimo sumos

20 VSAFAS
4 priedas
Aiškinamasis raštas Atsargų vertės pasikeitimas

8 VSAFAS
1 priedas
Finansinės ir investicinės
veiklos pajamos ir sąnaudos

6 VSAFAS 4 priedas
Ilgalaikis materialus turtas

12 VSAFAS 1 priedas
Nematerialus turtas

13 VSAFAS
1 priedas
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016 m.
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016 m.
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2011 m.
2010 m.
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016 m.
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2012 m.
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017 m.
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016 m.
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015 m.
2014 m.
2013 m.
2011 m.
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.
2019 III ketv.
2019 II ketv.
2019 I ketv.
2018 m.
2018 III ketv.
2018 II ketv.
2018 I ketv.
2017 m.