Menu Close

Finansinių ataskaitų rinkiniai

VSAFAS Nr.
Priedo (ataskaitos) pavadinimas Laikotarpiai
2 2. Finansinės būklės ataskaita 2021 m. II ketv. , I ketv.
2020 m. , I ketv. , II ketv. , III ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2016 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2015 m. , 2014 m. , 2013 m.
2012 m. , 2011 m. , 2010 m.
 3 2. Veiklos rezultatų ataskaita 2021 m. II ketv. , I ketv.
2020 m. , I ketv. , II ketv. , III ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2016 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2015 m. , 2014 m. , 2013 m.
2012 m. , 2011 m. , 2010 m.
4 1. Grynojo turto pokyčių ataskaita 2020 m. , 2019 m.
2018 m. , 2017 m. ,2016 m.
2015 m. , 2014 m. , 2013 m.
2012 m. , 2011 m. , 2010 m.
5 2. Pinigų srautų ataskaita 2020 m. , 2019 m.
2018 m. , 2017 m. , 2016 m.
2015 m. , 2014 m. , 2013 m.
2012 m. , 2011 m. , 2010 m.
 6 4. Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 2020 m. II ketv. , III ketv.
2019 m.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m.
 8 1. Atsargų vertės pasikeitimas 2021 m. II ketv , I ketv.
2020 m. , I ketv. , II ketv. , III ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m.
12 1. Ilgalaikis materialus turtas 2021 m. II ketv. , I ketv.
2020 m. , I ketv.II ketv. , III ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m.
13 1. Nematerialus turtas 2021 m. II ketv. , I ketv.
2020 m. , I ketv. , II ketv. , III ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m.
20  4. Finansavimo sumos 2021 m. II ketv. , I ketv.
2020 m. , I ketv. , II ketv. , III ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2016 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2015 m. , 2014 m. , 2013 m.
2012 m.

 

Aiškinamasis raštas 2021 m. II ketv. , I ketv.
2020 m.III ketv.II ketv. , I ketv.
2019 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2018 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2017 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2016 m. , III ketv. , II ketv. , I ketv.
2015 m. , 2014 m. , 2013 m.
2011 m.