Menu Close

Pasveikinti socialiniai darbuotojai

Minint Lietuvos socialinių darbuotojų dieną simboliškai pasveikinti Dainų PSPC dirbantys socialiniai darbuotojai. Tokių įstaigoje dirba penki. Dėkodama už atsidavimą savo profesijai, Dainų PSPC direktorė Aurika Koncienė linkėjo ištvermės ir kantrybės jų nelengvame darbe.

Lietuvos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos iniciatyva rugsėjo 27 d. Lietuvoje oficialiai švenčiama Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Ji minima kasmet nuo 2004 metų.

Data neatsitiktinė 1993 metų rugsėjį įvyko pirmasis Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos suvažiavimas. Ši diena siejama ir su socialinio darbo pradininku šv. Vincento Pauliečiu. Būdamas kunigu pamokslininku, XVI a. gyvenusiu Prancūzijoje, jis skatino žmones vadovautis krikščioniškosios pagalbos kitam tiesomis. Geraisiais darbais kūnui jis įvardijo pavalgydinti išalkusį, pagirdyti ištroškusį, aprengti vargšą, priklausti keleivį, sušelpti kalinį, palaidoti murusį. Geraisiais darbais sielai jis įvardijo pamokyti nemokantį, patarti abejojančiam, paguosti nuliūdusį, sudrausminti piktą darantį, atleisti įžeidimus, pakęsti nuoskaudas, melstis už gyvus ir mirusius.

Socialinio darbo pradžia Lietuvoje laikomi 1990-1991 metai. Tuo metu šalyje pradėjo lankytis pirmieji socialiniai darbuotojai iš užsienio. Jie rengė seminarus socialinės apsaugos, sveikatos, švietimo sistemų darbuotojams.

Lietuvoje socialinį darbą dirba keli tūkstančiai žmonių ir jų poreikis nuolat auga. Socialiniai darbuotojai dirba sveikatos priežiūros įstaigose, švietimo įstaigose, teisėsaugos institucijose.

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA