tel. :(8-41) 552-813
I-V 8:00-20:00 val. VI 8:00-13:00 val.

admin

1 2 3 6

Prieš 30 metų laimėjome vieną svarbiausių pergalių – atgimėme kaip tauta ir susitelkę, susivieniję išsaugojome savo Valstybę ir Laisvę.
Tausokime laisvę ir nepriklausomybę – už tai kovojo mūsų žmonės.
Stenkimės, kad laisvės kovotojų auka nebūtų veltui.
Mylėkime, branginkime ir saugokime mūsų Tėvynę – Lietuvą.
Tegul visų mūsų širdyse rusena laisvės ugnis, įkvepianti meilės, vilties ir gerumo.

Gerb. Pacientai,

Informuojame, kad pasibaigė darbo santykiai su šeimos gydytoja A. Bartkevičiene ir pranešame, kad visi šeimos gydytojos A. Bartkevičienės pacientai bus perrašyti pas šeimos gydytojus I. Petniūnienę ir K. Petniūną iki pirmojo Jūsų apsilankymo, pageidaujant, po pirmo apsilankymo turite teisę pasirinkti bet kurį kitą gydytoją.

Prisirašymas prie  gydytojo apylinkės galimas el. paštu atsiuntus prašymo formą, kurią rasite įstaigos internetinėje svetainėje https://www.dainupspc.lt/registracija/gydytojo-pasirinkimas prie prašymo pridedant asmens dokumentą arba statistikos kabinete (7 kab.)

           Su savimi turėkite asmens dokumentą.

Administracija

Džiaugiamės ir pranešame, kad VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras yra patvirtintas Vilniaus universiteto rezidentūros  baze.

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras
skelbia naudoto, pripažinto nereikalingu materialiojo turto (toliau – Turtas) tiesioginį aukcioną.

Turto sąrašas:

Eil. Nr. Pavadinimas Pagaminimo metai Pradinė pardavimo kaina, EUR
1 Stomatologinis įrenginys “Diplomat” 2001 100,00
2 Stomatologinis įrenginys “Diplomat” 2001 100,00
3 Stomatologinis įrenginys ABC 04-012 2002 100,00
4 Stomatologinis įrenginys ABC 04-012 Forma 2002 100,00
5 Stomatologinis įrenginys “Diplomat” 2003 100,00
6 Helio lempa “Selector supra 1000” 2005 50,00
7 Atsiurbimo sistema “Aspina” 2007 50,00
8 Mikrovariklis MC40 IRE 2007 50,00
9 Odontologinis įrenginys ABC 04-012 2008 100,00
10 Odontologinė įranga “Chiromega 654 Solo” 2010 400,00
11 Odontologinė įranga “Chiromega 654 Solo” 2010 400,00
12 Atsiurbimo sistema ABC 04-AS 2012 100,00
13 Skaleris Suprasson P5 Booster 2014 100,00
14 Atsiurbimo sistema ABC 04-AS (Nr. 38) 2016 490,00
15 Atsiurbimo sistema ABC 04-AS (Nr. 39) 2016 490,00
16 Atsiurbimo sistema ABC 04-AS (Nr. 46) 2017 600,00
17 Mikrovariklis Bien-Air MC2 IR 2019 500,00

Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 procentas pradinės turto pardavimo kainos. Parduodamam Turtui registravimas valstybės registruose neprivalomas, tretieji asmenys teisių į jį neturi.

Aukcionas įvyks 2020 m. gruodžio 17 d. 10.00 val. adresu: Aido g. 18, Šiauliai. Pirmajame aukcione neparduotas Turtas bus parduodamas antrajame aukcione, kuris įvyks tuo pačiu adresu 2020 m. gruodžio 29 d. 10.00 val. Turto kainos pakartotiniame aukcione bus mažinamos 30 (trisdešimt) procentų ankstesniame aukcione nustatytos pradinės pardavimo kainos.

Dalyvių registracija, pateikus asmens dokumentą arba įmonės vadovo patvirtintą įgaliojimą ir asmens dokumentą, vyks aukciono dienomis nuo 9.00 iki 9.55 val.

Aukcionas įvyks, jei jame dalyvaus ne mažiau kaip du dalyviai. Aukciono dalyvio ir žiūrovo dalyvavimas nemokamas.

Turto apžiūra organizuojama 2020 m. gruodžio 8-10 dienomis nuo 9.00 val. iki 12.00 val. adresu Aido g. 18, Šiauliai. Dėl apžiūros teirautis telefonu: (8-41)464002, Karolina Mazrimienė.

Kontaktinis asmuo: viešųjų pirkimų specialistė Vilija Kauneckienė, Aido g. 18, Tel. 860025375, vilija.kauneckiene@dainupspc.lt

Turto aukcionas organizuojamas ir vykdomas vadovaujantis Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro turto pardavimo viešuose aukcionuose tvarkos aprašu, patvirtintu VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorės 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-157. Aprašą galite rasti ČIA [nuoroda į taisykles]

Nuo 2020-11-30 pasikeitė gydytojų kabinetai ir telefonų numeriai:

  • gyd. A. Jaruševičius dirba 218 kab., tel. Nr. (8-41) 552-814
  • gyd. B. Baldauskaitė dirba 219 kab. tel. Nr. (8-41) 591-408
  • gyd. A. Misevičiūtė dirba 202 kab., tel. Nr. (8-41) 591-406
  • gyd. K. Petniūnas dirba 220 kab., tel. Nr. (8-41) 416-814
  • gyd. I. Petniūnienė dirba 220 kab., tel. Nr. (8-41) 416-814

Šiuo metu įstaigą jau pasiekė valstybės lėšomis finansuojama sezoninio gripo vakcina, kuria nemokamai gali pasiskiepyti rizikos grupėms priskiriami asmenys. Kviečiame skiepytis rizikos grupių asmenis, registracija vykdoma tel. 8 41 591 407.

Nemokama gripo vakcina skirta rizikos grupėms: 

  • 65 m. ir vyresniems asmenims;
  • asmenims, sergantiems lėtinėmis (širdies kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma, metabolinėmis, inkstų ligomis, cukriniu diabetu, asmenims, kuriems yra imunodeficitinė būklė) ligomis;
  • dirbantiems medicinos įstaigose;
  • asmenims, gyvenantiems socialinėse globos ir slaugos įstaigose;
  • nėščiosioms.

Pasiskiepyti rekomenduojame visiems asmenims, ypač tiems, kurie dažnai dalyvauja dideliuose žmonių susibūrimuose, kolektyvuose.
Gripo vakcina – vienintelė specifinė priemonė, galinti apsaugoti nuo šios sunkios ligos ir jos komplikacijų.

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras džiaugiasi, kad šeimos gydytojų komanda pasipildė naujais gydytojais:

Zita Rimkevičiūtė, Inesa Petniūnienė, Kęstutis Petniūnas.

Kviečiame pasirinkti šeimos gydytoją !

Prisirašymas prie gydytojo apylinkės galimas el. paštu atsiuntus prašymo formą, kurią rasite įstaigos internetinėje svetainėje https://www.dainupspc.lt/registracija/gydytojo-pasirinkimas

Šeimos gydytoja I. Giedraitienė nuo 2020-10-30 nebedirba VšĮ Dainų PSPC.

Nuo 2020 m. lapkričio 16 d. VšĮ Dainų PSPC pradeda dirbti du nauji šeimos  gydytojai.

Informuojame, kad visi gydytojos I. Giedraitienės pacientai, nepasirinkę kito gydytojo, bus prirašyti pas naujus gydytojus iki pirmo jų apsilankymo. Pageidaujant, po pirmo apsilankymo turite teisę pasirinkti kitą gydytoją.

Prisirašymas prie gydytojo apylinkės atliekamas statistikos kabinete (1 aukštas prie įėjimo). Su savimi turėkite asmens dokumentą.

1 2 3 6
Internetinė registracija
Internetinė registracija
Ligonių kasos
Ligonių kasos
Naudinga
Naudinga
Darbuotojams