Menu Close

Kviečiame atvykti dirbti į VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrą, pasinaudojant skatinimo priemone

Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 14 d. sprendimu Nr. T-408 patvirtintas Trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) skatinimo dirbti Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose finansavimo teikimo tvarkos aprašas,  kuriame numatyta skatinimo priemonės ir jų taikymo tvarka atvykstantiems gydytojams specialistams (rezidentams).

  1. Apraše numatytos šios skatinimo priemonės gydytojui specialistui:

1.1. 7000 eurų išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas Įstaigoje įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 1 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje. Išmoka gali būti mokama už kiekvienus kitus metus, bet ne ilgiau kaip 3 metus, kasmet sudarant naujas finansavimo sutartis pagal Aprašo 19 punktą;

1.2. 25 000 eurų vienkartinė išmoka gydytojo poreikiams tenkinti, jei gydytojas Įstaigoje iškart įsipareigoja dirbti ne trumpiau kaip 3 metus nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje.

1.3. Aprašo 7 punkte numatyta viso dydžio išmoka gydytojui gali būti skiriama, jei gydytojas Įstaigoje dirba visu 1,0 etato darbo krūviu (dirbant keliose Įstaigose, darbo krūvis sumuojamas). Jei dirbama mažesniu darbo krūviu, skatinimo priemonių sumos proporcingai mažinamos dirbamam darbo Įstaigoje krūviui.

  1.  Apraše numatytos šios skatinimo priemonės gydytojui rezidentui:

2.1. ne daugiau kaip 10 000 eurų rezidento kasmetinė stipendija, skirta rezidentūros studijoms Lietuvos Respublikos universitetuose apmokėti pagal rezidentūros išlaidų sąmatą. Skatinimo priemone pasinaudojęs rezidentas įsipareigoja Įstaigoje dirbti pagal savo specializaciją laikotarpį, proporcingą Šiaulių miesto savivaldybės biudžeto (toliau – savivaldybės biudžetas) lėšomis finansuotam rezidentūros studijų laikotarpiui, nuo pirmos darbo dienos Įstaigoje kaip gydytojas rezidentas arba gydytojas specialistas ne trumpiau kaip 1 metus (nėštumo ir gimdymo atostogų bei atostogų vaikui prižiūrėti laikotarpis neįskaičiuojamas) ir ne mažiau kaip 1,0 etatu;

2.2. 5 000 eurų vienkartinė išmoka rezidento poreikiams tenkinti, jei rezidentas dalyvauja Sveikatos apsaugos ministerijos įgyvendinamame Projekte.

2021-11-12 Šaulių savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. A-1831 Dėl 2021 m. trūkstamų gydytojų specialistų (rezidentų) Šiaulių miesto savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašo patvirtinimo.

2021-10-14 Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-408 Dėl finansavimo teikimo tvarkos. Prašymo pavyzdys