Menu Close

Nemokamos paslaugos

Nemokamos valstybės finansuojamos paslaugos:

1. Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:

2. Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu:

Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Dainų PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus:

  • Asmens pasą, tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
  • Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
  • Pensininko pažymėjimą.
  • Neįgalumo pažymėjimą.
  • Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

Nemokamų medicininių paslaugų apimtis nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos galiojančios medicininės normos.
Visiems besikreipiantiems turintiems sveikatos draudimą mūsų šalies, ES ir kitų valstybių piliečiams teikiama būtinoji medicininė pagalba.
Įstaigos ne darbo metu nemokamą pirminę asmens sveikatos priežiūrą, pagal sutartį, vykdo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrius.