Menu Close

Nemokamos paslaugos

Nemokamos valstybės finansuojamos paslaugos:

1. Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir prisirašiusiems prie įstaigos:

2. Antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu:

Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie VšĮ Dainų PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus:

  • Asmens pasą, tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą (asmenims iki 16 metų amžiaus).
  • Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą.
  • Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą.
  • Pensininko pažymėjimą.
  • Neįgalumo pažymėjimą.
  • Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

Būtinoji pagalba:

  • Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos priežiūros įstaigose teikiama skubi medicinos pagalba.
  • Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą.
  • Būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai užsienio šalių piliečiams, pateikusiems galiojančius asmens tapatybę ir draustumą valstybiniu sveikatos draudimu patvirtinančius dokumentus – Europos sveikatos draudimo kortelę, ją laikinai pakeičiantį sertifikatą arba pažymą E123 ar DA1 (šios pažymos patvirtina asmens teisę gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, teikiamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe).
  • Kitų užsienio šalių piliečiai, neturintys Europos sveikatos kortelės, už būtinąją pagalbą turėtų susimokėti pagal LR sveikatos apsaugos ministro patvirtintas šių paslaugų bazines kainas.

Nemokamų medicininių paslaugų apimtis nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos galiojančios medicininės normos.
Įstaigos ne darbo metu nemokamą pirminę asmens sveikatos priežiūrą, pagal sutartį, vykdo VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės Priėmimo – skubios pagalbos skyrius.

Kviečiame įvertinti VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro paslaugų kokybę.

APKLAUSOS ANKETA